Apsaimniekošana

Zvaniet mums pa tālruni 67842333, 29299888, lai konsultētos un izvēlētos profesionālu apsaimniekotājfirmu Jūsu īpašumam!

Apsaimniekojam daudzdzīvokļu namus, tirdzniecības, biroju ēkas un rūpniecības kompleksus.

ANNO sniedz apsaimniekošanas pakalpojumus jau no 1994. gada.

Apsaimniekošanas nodaļas piedāvāto darbu komplekss

Nama apsaimniekošana:

 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzturēšana un apkope;
 • apkures sistēmas efektivitātes uzturēšana;
 • ventilācijas sistēmu uzturēšana un apkope;
 • elektroapgādes sistēmas un vājstrāvas tīklu uzturēšana un apkope;
 • iekārtu uzturēšana un apkope;
 • atkritumu izvešana, deratizācija;
 • īpašuma apsardzes pakalpojumi.

Nekustamo īpašumu pārvaldīšana:

 • norēķinu administrēšana;
 • attīstības un renovācijas projektu izstrādāšana un īstenošana;
 • finanšu plānošana un konsultācijas.

Celtniecības, remontdarbi:

 • telpu kosmētiskais remonts;
 • inženierkomunikāciju remontdarbi;
 • ēku renovācija un būvniecība.

Teritorijas un koplietošanas telpu ikdienas uzkopšanas darbi:

 • īpašumam piegulošās teritorijas uzkopšana un labiekārtoša;
 • sniega tīrīšana;
 • zālāju pļaušana un apzaļumošanas darbi;
 • labiekārtošanas projektu izstrādāšana un īstenošana.