Vērtēšana

Vērtēšana


Zvaniet mums pa tālruni 67842333 vai 29299888, lai konsultētos un pasūtītu vērtējumu!

ANNO vērtēšanas nodaļas speciālisti sniedz vērtēšanas pakalpojumus jau no 1994.gada.
Uzņēmumam ir izsniegts Kompetences sertifikāts. nekustamā īpašuma vērtēšanā. Savukārt mūsu vērtētājiem ir izsniegts Latvijas Īpašumu Vērtēšanas Asociācijas profesionālās kvalifikācijas sertifikāts, kas nodrošina īpašumu vērtības aprēķinu atbilstību vērtēšanas standartiem, kā arī citu LR likumdošanas aktu prasībām.
Papildus garants profesionāla vērtēšanas pakalpojuma sniegšanai ir SIA «ANNO» profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

Mēs novērtējam visu veidu nekustamo īpašumus:

 • Kredīta saņemšanai kredītiestādēs īpašuma iegādei, remontam, celtniecībai;
 • Nekustamā īpašuma pirkšanas un pārdošanas cenas noteikšanai;
 • Nekustamā īpašuma apdrošināšanai;
 • Investīciju analīzei;
 • Ieķīlāšanai;
 • Uzņēmumā ieguldāmā īpašuma vērtības noteikšanai;
 • Strīdu, īpašuma atsavināšanas, tiesvedībai.

Vadoties pēc vērtēšanas mērķa, vērtējumā īpašumam var tikt noteikta:

 • Tirgus vērtība;
 • Piespiedu pārdošanas vērtība pašreizējā brīdī;
 • «Nākotnes» vērtība būvniecības un remontdarbu gadījumos.

Vērtēšanas process:

 • Vērtējuma pieteikšana pa tālruni 6784233329299888 vai e-pastu anno@anno.lv;
 • Vienojoties ar vērtētāju, tiek noteikts vērtējamā objekta apskates laiks, līdz kuram jums ir jāsagatavo visu vērtēšanai nepieciešamo dokumentu kopijas;
 • Norunātajā laikā vērtētājs veic objekta apskati, nofotografē, saņem sagatavotās dokumentu kopijas;
 • Norunātajā termiņā vērtētājs sagatavo vienu vērtējuma atskaiti izsniegšanai Jums, vērtējuma atskaites kopija paliek mūsu firmas Vērtējumu arhīvā. Ja Jums nepieciešamas vairākas atskaites, tad, lūdzu, iepriekš par to brīdiniet vērtētāju;
 • Jūs apmaksājiet vērtēšanas pakalpojumu saskaņā ar SIA «ANNO» cenrādi, veicot pārskaitījumu uz mūsu kontu bankā;
 • Jūs saņemat vērtējumu mūsu birojā Rīgā, Brīvības ielā 68.

​Nepieciešamās dokumentu kopijas vērtējuma veikšanai:

Dzīvoklim

 1. Īpašuma tiesību apliecinošs dokuments (Zemesgrāmata, pirkuma līgums u.c)
 2. Inventarizācijas lieta vai dzīvokļa plāns.
 3. Ja dzīvoklī ir plānots remonts un ir jānosaka īpašuma nākotnes vērtība, tad papildus jāiesniedz projekts vai remonta darbu tāme.
 4. Ja īpašums ir apgrūtināts ar īres vai nomas līgumu, tad papildus jāiesniedz līguma kopija.

Mājai

 1. Īpašuma tiesību apliecinošs dokuments (Zemesgrāmata, pirkuma līgums u.c).
 2. Inventarizācijas lieta vai projekts.
 3. Zemes robežu plāns.
 4. Ja īpašums ir apgrūtināts ar īres vai nomas līgumu, tad papildus jāiesniedz līguma kopija.

Mājas nākotnes vērtībai noteikšanai

 1. Īpašuma tiesību apliecinošs dokuments (Zemesgrāmata, pirkuma līgums u.c)
 2. Zemes robežu plāns
 3. Mājas projekts
 4. Būvdarbu tāme

Privātapbūves zemei

 1. Īpašuma tiesību apliecinošs dokuments (Zemesgrāmata, pirkuma līgums u.c)
 2. Zemes robežu plāns 
 3. Izziņa par zemes lietošanas mērķi

Komercobjekti

Lūdzam iepriekš konsultēties ar vērtētāju! Iesniedzamo dokumentu kopijas var mainīties atkarībā no objekta sastāva.

SIA «ANNO» vērtēšanas pakalpojumu cenrādis

Pakalpojums

EUR (bez PVN)

Dzīvoklis Rīgā

70

Dzīvoklis Vecrīgā

100

Dzīvoklis jaunā projektā Rīgā un Rīgas rajonā

100*

Dzīvoklis citur Latvijā

70*

Privātmājas (apbūve un zeme)

145*

Nelielas vasarnīcas, dārza mājas (apbūves un zeme)

145*

Biroji, tirdzniecības telpas, nelielas ražotnes, noliktavas līdz 200 m2

no 150*

Biroji, tirdzniecības telpas, nelielas ražotnes, noliktavas lielākas par 200 m2

no 185*

Mākslinieku darbnīcas, bēniņu telpas, pagrabstāva telpas

85 – 100*

Namīpašumi

pēc vienošanās no 280*

Rūpnieciskā apbūve, noliktavas, industriālie parki ar vairākām ēkām, zemes gabali

no 380*

Zeme privātai apbūvei

120*

Zeme komerdarbību vajadzībām

150*

Lauksaimniecības zemes (atkarībā no īpašuma sastāva)

150*

Meži

pēc vienošanās no 150*

Izziņas, apliecinājumi SIA “ANNO” veiktajiem vērtējumiem, kas nav ilgāks par 6 mēnešiem, mainoties īpašuma sastāvam, pēc celtniecības pabeigšanas, mainoties tirgus situācijai utt.

no 50

*atkarībā no īpašuma atrašanās vietas ārpus Rīgas norādītai naudas summai jāpieskaita transporta izdevumi.